Cảm ơn quý khách hàng đã ghé thăm trang web và quan tâm đến công ty cũng như các sản phẩm của chúng tôi. Việc bảo vệ quyền riêng tư của quý khách hàng trong việc xử lý dữ liệu cá nhân và duy trì sự an toàn của tất cả các dữ liệu kinh doanh là một vấn đề quan trọng mà chúng tôi xem xét trong tất cả các quy trình kinh doanh. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng mà chúng tôi thu được từ việc ghé thăm trang web của chúng tôi sẽ được bảo mật và luôn phù hợp với các yêu cầu pháp lý. Tuyên bố này được áp dụng cho tất cả các công ty quốc tế trong tập đoàn SSI Schaefer

Ghi và xử lý dữ liệu

Khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi, máy chủ web của chúng tôi tự động lưu các địa chỉ IP được cấp cho bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ internet các trang web của chúng tôi mà bạn ghé thăm, và ngày và thời gian bạn truy cập. Nhiều dữ liệu cá nhân chi tiết chỉ được lưu lại đặc biệt nếu bạn cung cấp thông tin này cho chúng tôi. Trong một số trường hợp chúng tôi có thể lưu lại một số thông tin dưới dạng "cookies" trên máy tính của bạn để chúng tôi có thể tối ưu hóa trang web phù hợp với tùy chọn của bạn. Việc sử dụng các thiết lập trong trình duyệt internet đó cũng có thể giúp bạn từ chối chấp nhận cookies.

Sử dụng và chuyển tiếp dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn với mục đích quản lý kỹ thuật các trang web và hoàn thiện các đề nghị và yêu cầu của bạn. Chỉ khi được sự cho phép của bạn, chúng tôi mới sử dụng dữ liệu này để phục vụ cho các cuộc khảo sát liên quan đến sản phẩm và các mục đích tiếp thị, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết cho từng tình huống cụ thể. Chúng tôi sẽ chỉ công bố số liệu cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu về pháp lý.

An ninh

Chúng tôi tiến hành các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu của bạn tránh khỏi tình trạng sử dụng sai mục đích, mất mát, phá hủy và chống lại sự truy cập của những người không được uỷ quyền . Các biện pháp an ninh của chúng tôi liên tục được cải thiện phù hợp với phát triển công nghệ.

Phân tích bằng google (Google Analytics)

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web do Google cung cấp, Inc ("Google"). Google Analytics sử dụng "cookies", những tập tin văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp các trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Các thông tin do các tập tin cookie tạo ra về việc sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được chuyển đến và lưu lại nhờ Google trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, soạn thảo các báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi cần theo yêu cầu của luật pháp, hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin thay cho Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác do Google tổ chức. Bạn có thể từ chối việc sử dụng các cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn, tuy nhiên xin lưu ý nếu bạn từ chối sử dụng bạn sẽ không thể sử dụng được chức năng đầy đủ của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu của bạn thông qua Google theo cách thức và mục đích nêu trên.

Google Remarketing

At our web pages Google Remarketing, a web advertising service of Google Inc. (Google) is used. This service enables the placement of interest-related ads by resubmitting to users having visited or internet pages suitable advertisements on the websites of the Google partner network. For this purpose Google uses cookies. These are small text files consisting of a special numerical sequence (cookie ID) saved and stored on your computer by Google. Google uses such cookies so that your browser will be recognized when you visit other web pages and can then be provided with interest-related ads. The information generated by the cookie may be transmitted to a Google server in the USA and stored there. Google may also use your browser’s IP address in order to display the relevant ads.

Please note that Google Remarketing is a service provided by a third company (Google) which is independent of us and whose data processing procedures we are unable to influence. Further information on Google’s handling of collected data and on Google’s data protection policies can be found http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ or the respective language versions of these websites.

If you do not want to receive interest-based advertising, you may prevent the storage of cookies by Google by selecting the relevant settings in your browser software.

You may refuse at any time, with future effect, the use of corresponding cookies by Google for this purpose by deactivating the use of such cookies, as provided on the web page at this http://www.google.com/settings/ads?hl=en&sig=ACi0TCg7zNY9-JeelXtC7iMNdc0zU7q-fPF5iLfVw8NnpoyDHVrMOmBgvJr2YNWacH5tQJHTghpRcFDGZVPDaHGzYbc4ghGT6Yk5qH7WOfPZPC-QwIWI1V90lbwpcyIuYxKf91rPj7RH5ngHaSq9uTx4rvFHcdNAA_buvnR1kGV4t1zyrfowqknrBkHcIM5MKo2ZhiS2JPEj

Alternatively, you may also refuse the use of corresponding cookies by deactivating the use of cookies by third-party providers by calling up the deactivation page of the network advertising initiative (link http://www.networkadvertising.org/choices/) and selecting the appropriate settings via the measures offered there.

Select country

Close