SCHAEFER SYSTEMS INT'L PTE LTD
Tầng 3, MPC Building
141d Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, HCM

ĐT.:+84/ 8/ 3990 3000
Fax:+84 8 3990 3111

Email: info.vn[at]ssi-schaefer.com

Quản lý: Brian Miles (Giám đốc Khu vực)
Chịu trách nhiệm nội dung: Stefan Junge, Ivy Yau

webmaster [@] ssi-schaefer.de

Select country

Close