Bao bì bảo vệ sản phẩm trung gian và thành phẩm trên đường từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Nó có thể được sử dụng cho một loạt các ứng dụng, các ngành công nghiệp và các sản phẩm. Trong nhiều trường hợp một đơn vị đóng gói duy nhất là không đủ. Sản phẩm này thường cần được bảo vệ đặc biệt hoặc tùy chỉnh bao bì.

Giải pháp của SSI SCHAEFER

Đóng gói riêng biệt

Đóng gói riêng biệt bao gồm hai phần: một container theo kích thước châu Âu và mỗi container được trang bị với một chèn để đạt được vận chuyển tối ưu và điều kiện bảo quản. Thanh chèn này được tùy chỉnh để phù hợp với hàng hóa đóng gói. Kết quả là, các mục được bảo vệ chống lại thiệt hại có thể.

Các phương pháp chèn nêm bao gồm tạo chân không, bọt or chế tạo

Chúng tôi sẽ đề xuất các tùy chọn và đưa ra các phác thảo, bản vẽ hoặc mẫu. Chúng tôi sau đó sẽ phát triển các hệ thống nêm đóng gói phù hợp với sự hợp tác với nhà sản xuất

Chi tiết đệm chế tạo sẵn

Konstruktiv-Verpackung mit Werkstoffträger

Container chính xác được sản xuất như một phần trong một giai đoạn sản xuất sử dụng một quá trình đúc nhựa. Các tính năng chính: các container và khảm hình thành một đơn vị hoàn chỉnh. Các yếu tố xác định là đơn vị tập trung phù hợp với những đường nét chính xác của sản phẩm cụ thể của khách hàng – các thanh chèn riêng không cần thiết.

Container hàn đối xứng

Cut and Weld-Behälter in der Produktion

Sản phẩm khác nhau yêu cầu kích thước đặc biệt của thanh chèn do hình dạng và kích thước của chúng. Container hàn đối xứng cung là giải pháp lý tưởng. Phần được rút ra khỏi container cơ bản theo kích thước đặc biệt mà bạn yêu cầu, cho dù lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Ngoài ra một số container có thể được liên kết với nhau, sử dụng tấm hàn gia nhiệt (hoặc hàn đối xứng) để tạo thành một container mới.

Ưu điểm của các giải pháp đóng gói

  • Các sản phẩm được bảo vệ tránh va đập bên ngoài trong quá trình bảo quản và vận chuyển
  • Sản xuất các thanh chèn có thể vận chuyển về phương diện thương mại
  • Giảm rác thải nhờ đóng gói có thể hoàn trả lại
  • Giảm chi phí đóng gói một lần
  • Có thể xử lý tự động 
  • Có thể xếp chồng và có độ bền cao
Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84-28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải hồ sơ giới thiệu
  • Đóng gói riêng biệt>>PDF
Tổng hợp toàn bộ thông tin
  • Chi tiết về tất cả các sản phẩm, bộ phận và chuỗi phụ tùng toàn diện của chúng tôi có thể tìm thấy trong catalô chính.Tải xuống bản PDF

Select country

Close