Hệ thống kệ kho hàng tay đỡ lý tưởng để chứa các hàng hóa chiều dài lớn hoặc các loại hàng kích thước không theo tiêu chuẩn. Danh sách sản phẩm có thể lưu trữ từ ống nhựa, ống thép.

  • Hệ thống kệ kho hàng tay đỡ

Tất cả các trục tay đỡ của SSI SCHAEFER có thể được sử dụng như thiết kế mặt đơn hay mặt kép và các hàng cột có thể có chiều dài bất kỳ theo yêu cầu. Tay đỡ có thể điều chỉnh linh hoạt phù hớp với hàng lưu trữ với yêu cầu chiều cao và tải trọng khác nhau. Điều chỉnh và tra lắp có thể làm mà không cần dụng cụ.
Trong trường hợp bạn muốn lưu trữ vật liệu đặc biệt hoặc cần đáp ứng những điều kiện môi trường chuyên biệt, các chuyên gia tư vấn của chúng tôi vui lòng được thiết kế giải pháp dành riêng cho bạn.

SSI SCHAEFER cũng chứa trong kho hàng loạt phụ kiện:

  • Địa điểm cho các sản phẩm quá cỡ
  • Khay chứa
  • Chốt ngăn chia.
  • Giá đỡ bằng gỗ hoặc nhựa cho cánh hẫng để bảo vệ hàng hóa lưu trữ
  • Mái che làm từ thép tấm hoặc tấm lưới
Đa dạng theo yêu cầu khách hàng

Để lưu trữ hiệu quả, có nhiều hệ thống SSI SCHAEFER đa dạng cho bạn:

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84-28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải hồ sơ giới thiệu
  • Kệ hàng tay đỡ.>>PDF

Select country

Close