Kệ hàng đẩy sau là phương án thay thế cho kệ hàng xếp cạnh nhau khi có đủ kệ hàng đồng nhất cho hệ thống xếp cạnh nhau để vận hành trôi chảy. Nó có thể tạo ra sức chứa mật độ cao với các loại pallet khác nhau chứa tại mỗi tầng nhưng vận hành theo nguyên lý thứ tự ngược.

Kệ hàng đẩy sau Kệ hàng đẩy sau- Thái Lan
Kệ hàng đẩy sau Tesco Lotus, Thái Lan

Ứng dụng kệ hàng đẩy sau

Kệ hàng đẩy sau được sử dụng với hệ thống xe hàng tới 5 pallet sâu và sử dụng với pallet kích thước thay đổi. Xe hàng được mã hóa màu để trợ giúp kiểm soát kho chứa và xác định vị trí trống.

Ưu điểm Kệ hàng đẩy sau

  • Mật độ lưu trữ lớn với các loại pallet khác nhau
  • Vận hành theo nguyên lý thứ tự ngược (FILO)
  • Nhiều mặt thu gom như mỗi làn có thể được sử dụng để chứa hàng hóa khác nhau

Thích hợp nhất cho:

Một phương án thay thế cho kệ hàng chiều sâu gấp đôi hoặc xếp cạnh nhau có thể cung cấp vị trí lưu trữ cho các sản phẩm trung bình cần 4-5 pallet. Đây là hệ thống kho chứa được lựa chọn cho các kho chứa lạnh nhỏ vận hành với các gian nhỏ và lối đi đơn.

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84-28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải xuống hồ sơ giới thiệu kệ kho hàng
Tải xuống hồ sơ giới thiệu kệ kho hàng
  • Hệ thống kệ kho hàng liên kết>>PDF

Select country

Close