Làm việc theo nguyên lý „bộ phận đến người lựa chọn“ hệ thống kệ kho hàng nối nhau tận dụng thể tích hoàn hảo theo nguyên lý Ưu tiên thứ tự (FIFO).

Bộ giảm tốc kiểm soát tốc độ của pallet, chống tạo thành hàng và áp lực, cổng tự động chia tải và hướng dẫn lối vào đảm bảo vận hành dễ dàng. Khi mỗi làn có thể được sử dụng để chứa các hàng hóa khác nhau, nhiều mặt thu gom hơn được bố trí trong kệ hàng xếp cạnh nhau.

Giá kê hàng tiêu chuẩn có thể được sử dụng trên toàn bộ chiều rộng con lăn. Với kệ kích thước không tiêu chuẩn, dù con lăn mật độ cao hay hệ thống xoi rãnh đều có thể được cung cấp.

Tất cả hệ thống dựa trên hệ thống truyền tải, tiêu chuẩn hóa và chất lượng của pallet mang tính quyết định.

Kệ hàng nối nhau- Kệ hàng nối nhau FIFO
Hệ thống phòng nước Sarnafil lưu trữ Ưu tiên thứ tự (FIFO), Trung Quốc

Ứng dụng Kệ hàng nối nhau

Kệ hàng nối nhau có thể được sử dụng với các pallet kích thước thay đổi nhưng sự tiêu chuẩn hóa và chât lượng pallet là cần thiết. Hệ thống thu gom đơn hàng với tuổi thọ giá kê và ưu tiên thứ tự là tiêu chí quyết định. Thích hợp với môi trường kiểm soát nhiệt độ nơi chi phí kho chứa cao hon nhiều so với không gian kho chứa, mật độ lưu trữ cao có thể đánh giá sự đầu tư.

Ưu điểm kệ hàng nối nhau

  • Mật độ lưu trữ cao với các loại pallet khác nhau trong mỗi làn
  • Vận hành theo nguyên lý Ưu tiên thứ tự
  • Nhiều mặt thu gom như mỗi làn có thể được sử dụng để chứa hàng hóa khác nhau

Thích hợp nhất cho:

Nó có thể được sử dụng như phương án thay thế cho hệ thống kệ xếp cạnh nhau nơi đòi hỏi ưu tiên thứ tự (FIFO) như thiết bị xử lý vật liệu (MH) chỉ vận hành tại mặt chất tải và dỡ tải, có thể tăng nhiều chu kỳ pallet mỗi giờ.

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84-28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải xuống hồ sơ giới thiệu kệ kho hàng
Tải xuống hồ sơ giới thiệu kệ kho hàng
  • Hệ thống kệ kho hàng liên kết>>PDF

Select country

Close