Hệ thống kệ kho hàng cài móc được thiết kế để đáp ứng kho chứa thế hệ mới với chiều cao lên tới 17m, được thiết kế gần với sai số vận hành của thiết bị có lối đi rất hẹp (VNA) với các lối đi lề rộng hơn tải trọng. Kết cấu như thế phải có độ cứng lớn hơn và sai số chế tạo chính xác. Móc cài được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu này.

Kệ kho hàng có lối đi rất hẹp (VNA): Singapo, Kệ kho hàng lối đi rất hẹp (VNA): Trung Quốc
Sankyu, Singapo, Danfoss, Trung Quốc

Tăng sức chứa với chiều cao tăng

Sức chứa có thể tăng thêm hơn 40% Kệ kho hàng có tính chọn lọc bằng cách tăng chiều cao vận hành và giảm lối đi vận hành.

Vận hành tối ưu

Kiểm soát tần số radio (RF) ) trong thiết bị xử lý vật liệu (MH) đảm bảo chu kỳ pallet tối đa mỗi giờ. Tầm với nhỏ hay đối trọng được tạo ra khi nối với vận hành máy VNA MH để tối đa hóa vận hành trong phạm vi lối đi.

Ưu điểm kho chứa xếp chồng

  • Luân chuyển kho hàng tốt
  • Thu gom đơn hàng tốt: 100% tính chọn lọc
  • Tần suất thu gom nhanh
  • Bảo vệ sản phẩm tốt
  • Sử dụng 50% diện tích kê hàng thực trong tổng diện tích kho chứa
  • Hạn chế dư thừa pallet khi hệ thống đạt 95% + công suất
  • Sử dụng ray dẫn hoặc dây dẫn cho việc di chuyển nhanh trong lối đi

Thích hợp nhất cho:

Được thiết kế để đáp ứng trung tâm phân phối thế hệ mới lên tới chiều cao 17m, yêu cầu sàn siêu phẳng.

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84-28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải xuống hồ sơ giới thiệu kệ kho hàng
Tải xuống hồ sơ giới thiệu kệ kho hàng
  • Hệ thống kệ kho hàng liên kết>>PDF

Select country

Close