Kệ kho hàng xếp cạnh nhau cung cấp sức chứa bằng không gian tối thiểu. Nó đặc biệt thích hợp với kho chứa khối lượng lớn các sản phẩm đồng nhất.

Hệ thống xếp cạnh nhau hay tiếp cận kép bao gồm các làn kệ hàng liên tục chỉ với lối đi sắp xếp và tải trọng đơn. Chất tải và dỡ tải được thực hiện bằng đối trọng hoặc xe tải chạy từ mỗi làn đến các ray.

Kệ kho hàng xếp cạnh nhau Kệ kho hàng xếp cạnh nhau
Toyota Tsusho Australasia, Úc PT. Megasurya Mas, Indonesia

Luân phiên hàng hóa Thứ tự ngược

Kệ hàng xếp cạnh nhau vận hành theo hệ thống thứ tự ngược (FILO), do đó nó chỉ thích hợp với các sản phẩm chứa đủ thể tích đòi hỏi nhiều làn để đảm bảo luân phiên kho chứa.

Ưu điểm kệ hàng xếp cạnh nhau

  • Vận hành theo nguyên lý thứ tự ngược (FILO)
  • Chứa được khối lượng lớn sản phẩm đồng nhất
  • Bảo vệ sản phẩm tốt
  • Sử dụng 60% diện tích kê hàng thực trong toàn bộ diện tích kho chứa
  • Dư thừa pallet có thể đạt được đến 30% nếu chứa số lượng lớn sản phẩm khác nhau

Thích hợp nhất cho:

Với những nhà sản xuất các sản phẩm theo mẻ, hay trong vận hành kho chứa nơi có các loại sản phẩm hạn chế và các pallet không thể tạo thành khối an toàn và xếp chồng.

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84-28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải xuống hồ sơ giới thiệu
Tải xuống hồ sơ giới thiệu
  • Kệ kho hàng liên kết>>PDF

Select country

Close