Tiêu chuẩn DIN EN „Ứng dụng và bảo dưỡng thiết bị lưu trữ“ được xuất bản vào ngày 1 tháng 8 năm 2009. Kết hợp với Quy định an toàn vận hành (BetrSichV), DIN EN 15635) quy định phạm vi và thủ tục tiến hành với thiết bị lưu trữ. Khi chủ kho chứa chịu trách nhiệm về điều kiện vận hành an toàn, họ phải đảm bảo sự an toàn cho nhân viên của mình, thiết bị lưu trữ và tính thống nhâts của hàng hóa.

Kiểm tra kệ hàng- DIN EN 15635

Các giám sát viên kệ hàng nội bộ được cấp chứng chỉ của chúng tôi có chuyên môn cần thiết để thực hiện việc kiểm tra năng lực chuyên môn

Việc kiểm tra thường xuyên được tiến hành trong suốt quá trình vận hành bằng kiểm tra mắt thường. Kết quả được ghi lại theo đó và kho chứa được theo dõi trong bảng kiểm tra. Việc này xác nhận rằng người vận hành tuân thủ các quy định an toàn này. Kiểm tra có hệ thống sẽ tăng độ an toàn và có thể tiết kiệm. Người vận hành phải được đào tạo lập báo cáo tất cả các hư hỏng.

Hệ thống kệ kho hàng cần kiểm tra gồm:

Inspektionsplakette
  • Hệ thống kệ hàng dạng mô-đun
  • Tất cả hệ thống pallet
  • Hệ thống kệ kho hàng tay đỡ
  • Hệ thống nhiều tầng

 

 

 

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84-28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải hồ sơ giới thiệu
Tải hồ sơ giới thiệu
  • Kiểm tra kệ hàng>>PDF

Select country

Close