Là một trong những nhà sản xuất phần mềm lớn nhất, SSI SCHAEFER đồng thời cũng dẫn đầu trong việc đưa phần mềm vào hệ thống thủ công.

Trong hệ thống logistics này, hàng ngàn nhân viên được hướng dẫn một cách hiệu quả qua kho hàng bằng phần mềm WAMAS của chúng tôi. Tất cả các cấp phần mềm từ hệ thống quy mô lớn với các cuộc triển lãm quốc tế đến hệ thống cho các nhà kho riêng lẻ đều được phát triển. Sự linh hoạt này cho phép đồng hành cùng phần mềm và sử dụng nó trong thời gian dài.

Dưới đây là lựa chọn của các khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực hệ thống vận hành cơ:

Logos Referenzen
Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp.

+84 97 3121534/ +84 90 9814968

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT Việt Nam

Gửi email cho chúng tôi

Select country

Close