Việc xử lý về mặt kỹ thuật hiệu quả chất thải là một thách thức đáng kể. Do đó, một hệ thống hợp lý tạo điều kiện cho các hoạt động xử lý chất thải hiệu quả và chi phí-hiệu quả là tất cả các chi tiết quan trọng. Và điều này bắt đầu với các container.

Ưu điểm của hệ thống

Container chất lượng cao có nhiều loại và nhiều kích thước có thể đổ hết hàng ra bằng một phương tiện duy nhất

Gütezeichen Abfall und Wertstoffbehälter

Yêu cầu sử dụng hàng ngày các container bền để chứa các vật liệu thải và tái chế. Để đảm bảo các tính chất này, các container của SSI SCHAEFER đã được quality controls.

SSI Schaefer là thành viên của Viện đảm bảo chất lượng RAL Đức, được chứng thực bởi các con dấu chất lượng (RAL - Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung eV) và do đó cần thiết đảm bảo yêu cầu chất lượng cao hơn so với quy định của tiêu chuẩn Châu Âu (EN 840 1-6). Chỉ có thử nghiệm liên tục của các thành viên về chất lượng viện RAL được phép đánh dấu container xử lý của họ được làm từ kim loại hoặc nhựa với dấu chất lượng RAL.

Công chúng, công ty xử lý chung và các doanh nghiệp được hưởng lợi từ sản phẩm thử và thử nghiệm của chúng tôi. Tìm hiểu về phạm vi rộng các loại container được chứng nhận và kích cỡ ở đây:

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 35202810

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Video
Catalogue Công nghệ xử lý rác thải chính
Catalogue Công nghệ xử lý rác thải chính
Hệ thống thùng chứa trong thực tế
Hệ thống thùng chứa trong thực tế
  • Công nghệ rác thải Vobel>>
  • thị trấn Freudenberg>>

Select country

Close