Chúng tôi đưa ra cho quý khách các dịch vụ chuyên nghiệp được thiết kế riêng cho nhu cầu cá nhân cho phép quý khách tận dụng khả năng lưu trữ tốt nhất của container.

Hãy để chúng tôi cùng giải quyết các khó khăn về kho vận của quý khách. Dịch vụ chuyên nghiệp từ SSI SCHAEFER kết hợp thiết bị container và các dịch vụ bổ sung để tạo ra chu trình tiêu hủy chất thải hiệu quả nhất có thể. Ngoài ra, là khách hàng của chúng tôi, quý khách có sự lựa chọn giữa các loại hình dịch vụ chúng tôi đưa ra không phụ thuộc vào liệu rằng quý khách "chỉ" yêu cầu container, hoặc quý khách muốn liên kết chúng tôi vào trách nhiệm vận hành hệ thống container. Chúng tôi linh hoạt!

Service-Leistungen für Abfalltechnik und Recycling

Kinh nghiệm trong hàng thập kỷ về lĩnh vực công nghệ xử lý chất thải và tái chế là bảo hành chất lượng. SSI SCHAEFER đưa ra mọi thứ từ một nguồn, nhất quá ngay từ bước khởi đầu. Thông tin thống kê phối hợp, như hệ thống ghi chép rõ ràng tuyệt đối và dự toán có thể theo dõi, sẵn có ngay lập tức nhờ vào thông tin dữ liệu rõ ràng và tạo ra quy trình phân tích, hoạch định và kiểm soát chính xác và phù hợp.

Quý vị có thể tin tưởng vào thực tế là trang thiết bị của quý khách cũng sẽ cập nhật và sẵn sàng sử dụng, và quý khách chỉ cần mua khi thực sự cần.

Mọi thứ bắt đầu cùng việc xử lý chất thải có thể được mở rộng một cách riêng biệt để tạo ra chương trình phục vụ toàn diện. Chúng tôi hân hạnh được chia sẻ kinh nghiệm của chúng tối với quý khách vào mọi lúc.

>>Để biết thêm thông tin
về dịch vụ 6 điểm có thể tìm kiếm tại đây!

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 35202810

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải xuống bản PDF
Tải xuống bản PDF
  • Dịch vụ 6 điểm của chúng tôi>>
Catalogue Công nghệ xử lý rác thải chính
Catalogue Công nghệ xử lý rác thải chính

Select country

Close