Kế hoạch và tư vấn

 • Phân tích và quản lý kho hàng
 • Thu thập yêu cầu của các hộ gia đình (đến từng nhà)
 • Đánh giá dịch vụ công cộng
 • Tư vấn
 • Lập chiến lược cá nhân

Hoạt động quảng cáo và truyền thông

 • Lập các thông tin truyền thông như:
  • Lịch thu gom rác thải
  • Hướng dẫn phân loại rác thải
  • Thông tin phổ biến
 • Phân loại rác thải và thùng tái chế bằng:
  • Thiết kế chạm nổi, nhãn hiệu, số hiệu
  • Logo, biểu tượng

Hệ thống phân phối

 • Kế hoạch, tổ chức và tài liệu
 • Lập danh sách phân phối
 • Tổ hợp và phân phối trong khu vực điều hành
 • Sắp xếp kho chứa trung gian
 • Dịch vụ điện thoại (trung tâm cuộc gọi)

Hệ thống phân loại

 • Các hệ thống tính cước của nhà sản xuất

 

Quản lý container

 • Quản lý dữ liệu kho chứa
 • Hợp lý hóa việc thu gom rác thải
 • Trao đổi container và cung cấp dự trữ
 • Bảo hành và sửa chữa container
 • Làm sạch và khử trùng container
 • Liên kết các container trong kho của khách hàng
 • Tối ưu hóa kho chứa
 • Tái sử dụng container

 

Tài chính

 • Giải pháp tài chính tiên tiến cho công tác mua sắm thiết bị quý khách cần

 

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 35202810

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Catalogue Công nghệ xử lý rác thải chính
Catalogue Công nghệ xử lý rác thải chính

Select country

Close