Highland Council là một khu vực nông thôn rộng lớn, dân cư chủ yếu tập trung tại Inverness, dân số của toàn bộ khu vực là 221.630 người trong đó 58.963 người sống tại thành phố Inverness, tòa bộ khu vực có 101.833 hộ gia đình sinh sống. Vào đầu năm 2012, trên toàn bộ diện tích Inverness có khoảng 35.000 thùng rác hai bánh để các hộ gia đình tái chế hỗn các loại rác thải khô bao gồm thu gom giấy, bìa cứng, lon và chai nhựa hai tuần một lần.

Highland Council

Highland Council

Quốc gia: Anh
Thành phố: Highland Council
Dân số: 221.630
Website: www.highland.gov.uk
Liên hệ: Graham MacDonald 

Thùng rác

Yêu cầu

  • Đạt được hoặc vượt trên cả mục tiêu tái chế
  • Thu gom tái chế hỗn hợp rác thải khô tại Inverness và khu vực lân cận

Đạt được bằng cách thu gom các loại rác thải khô có thể tái chế/ vật liệu dư thừa hai tuần một lần

<field id="1061-180-0" />

<field id="1061-190-0" />

<field id="1061-200-0" />

<field id="1061-210-0" />

<field id="1061-220-0" />

<field id="1061-230-0" />

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp.

+84 8 3990 3000

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +8 GMT Singapore

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải file PDF
Tải file PDF

Select country

Close