Chu trình sản xuất trong hiệp hội của chúng thôi sản xuất khối lượng chất thải lớn. Hàng ngày, trên toàn cầu. Lượng chất thải này cũng chứa các tài nguyên giá trọ cho tương lai. Vì các nguyên liệu thô đang trở lên ngày càng khan hiếm và do đó ngày càng đắt hơn, nhiều phần mà chúng ta coi là chất thải đang là nguyên liệu để đảm bảo cho tương lai của chúng ta.

Điều này đòi hỏi các quan niệm quản lý chất thải tích hợp, thông minh phù hợp cho việc thu gom riêng biệt các nguyên liệu có khả năng tái chế, cũng như chất tải không có khả năng tái chế còn lại, và đưa chúng vào chu trình sản xuất. Trong việc phát triển các loại hình xử lý mới, SSI SCHAEFER đã áp dụng vai trò đột phá hàng đầu và đã lập ra các tiêu chuẩn mới.

Để phục vụ khách hàng, chúng tôi phát triển các giải pháp hệ thống đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới, giúp giảm được hàng núi rác thải và đảm bảo an sinh chung. Các giải pháp đóng góp cho môi trường và khách hàng của chúng tôi: Sở dĩ là bởi vì nếu được tổ chức đúng, chất thải sẽ trở lại thành nguyên liệu giá trị.

Các thu gom riêng biệt tại điểm gốc có nghĩa là chất thải có thể trở thành nguyên liệu sử dụng được sẽ có thể được đưa trở lại lưu hành hữu ích với hệ thống tái chế được thiết kế tỉ mỉ. Điều này cho phép giảm khối lượng chất thải trên 70%. 

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 35202810

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Các phạm vi sản phẩm của chúng tôi

Produktübersicht Abfallbehälter von SSI SCHÄFER

Select country

Close