Abfallwirtschaftliche Konzepte von SSI SCHÄFER

Các phát triển mới trong chính sách môi trường, yêu cầu sinh thái cũng như mối đe dọa tới thiết bị xử lý trong các khu vực chôn lấp rác thải và bãi đốt rác thải sinh hoạt và các vật liệu tương tự từ các nguồn thu gom thương mại, yêu cầu chúng ta phải giảm một khối lượng lớn chất thải xử lý.

Về việc giải quyết vấn đề "tái chế", điều quan trọng đối với SSI SCHAEFER là phát triển loại container và hệ thống thu gom tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường, có thể được lồng ghép vào hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt mà không cần đầu tư tài chính hoặc kỹ thuật đáng kể, điều này sẽ cho phép một khối lượng lớn nguyên liệu tái chế được phân loại và thu thập.

Mục tiêu ở đây là giảm khối lượng chất thải không có khả năng tái chế xuống mức độ tối thiểu.

Sau khi đã thu thập chất thải có khả năng phân hủy sinh học, giấy, thủy tinh và bao bì đã qua sử dụng, tổng khối lượng rác thải (chất thải không có khả năng tái chế) được giảm xuống chỉ còn 28%! Đó gần bằng một phần tư kích thước ban đầu của chất thải không được phân loại. Với mỗi đống chất thải đã được phân loại để tái chế, chúng ta có thể cộng thêm 3 đống chất thải được phân loại tương tự. Các bãi bị đầy chậm hơn 4 lần đồng nghĩa với ít ô nhiễm hơn và phải mở ít bãi chôn lấp ra hơn.

Các loại nguyên liệu có thể được tái chế là:
Chất thải có khả năng phân hủy sinh học (thức ăn,
Giấy đã qua sử dụng
Rác thủy tinh
Bao bì

Trong đoạn flash tương tác dưới đây, đưa chuột của quý khách lên 4 loại chất thải có khả năng tái chế khác nhau và quan sát chất thải được giảm xuống chỉ còn 28% bằng cách nào!

Flash tương tác (bên dưới): Xem 100% rác thải có thể được giảm xuống còn 28% bằng cách nào!

Ở đây quý khách sẽ tìm được nhiều thông tin hơn về các tỉ lệ nguyên liệu được tái chế riêng:

Select country

Close