Ngày nay,ô nhiễm môi trường là một chủ đề không còn được xem là một vấn đề mang tính khu vực hoặc quốc gia. Sự lan rộng của các phát thải thông qua không khí, đất và nước, mối liên quan của chăn nuôi gia súc và chu trình thực phẩm đồng nghĩa với việc quản lý chất thải một cách thân thiện với môi trường dựa trên lợi ích chung của toàn thế giới.

Đây là lý do tại sao co đường đi tới quản lý chất thải có tổ chức trước tiên bắt đầu với câu hỏi:
Ngày nay chất thải chấm dứt ở đâu?

Abfallwirtschaftskonzepte zur Vermeidung von Umweltverschmutzung

Mục tiêu của bước đầu tiên trong việc tạo ra hệ thống xử lý chất thải hiệu quả từ việc thu gom chất thải trong các container hợp vệ sinh và đặt container này xung quanh thỏa mái không gây ảnh hưởng. Điều rõ ràng với chúng tôi là, tuy vậy ở nhiều nơi trên thế giớ, quy trình xử lý vẫn còn khó khăn và vẫn trong giai đoạn mới hình thành.

  • Abfallsammlung durch Privatperson
  • Abfallsammlung durch Müllarbeiter
  • Abfallentsorgung auf der Deponie

Bước tiếp theo là thiết lập quá trình thu gom chất thải và nguyên liệu tái chế một riêng biệt, được phân loại trong các container khác nhau, các container này sau đó được đổ vào các xe chuyên trở chuyên dụng, và được vận chuyển ra bên ngoài và được đưa vào hệ thống tái chế. Thu thập riêng biệt và tái chế hiệu quả nguyên liệu tái sử dụng được đồng nghĩa với việc sự bế tắc trong nguồn cung và xử lý nguyên liệu đã được giảm xuống.

Kết luận:

Hệ thống quản lý chất thải tích hợp mang lại nhiều lợi ích đáng thuyết phục!

SSI SCHAEFER đang phát triển các hệ thống hoặc các quan niệm lồng ghép toàn bộ cho việc tích hợp vào các cấu trúc quản lý chất thải hiện có, dựa vào vị trí và các yêu cầu.

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 35202810

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Các phạm vi sản phẩm của chúng tôi

Produktübersicht Abfallbehälter von SSI SCHÄFER

Select country

Close