SSI SCHAEFER tận tâm vì sự tiến bộ bền vững của xã hội, môi trường và nền kinh tế. Đạo đức và giá trị của chúng tôi buộc chúng tôi đổi mới các sản phẩm và quy trình an toàn và thân thiện hơn với môi trường.

Các sáng kiến vì môi trường của chúng tôi trong tất cả các mặt kinh doanh của công ty, bao gồm bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn tài nguyên, sức khỏe và an toàn, quy trình an toàn, nghiên cứu và phát triển, vận chuyển, nguồn gốc, bảo an và trách nhiệm xã hội.

Cam kết của chúng tôi về tính bền vững dựa trên thứ tự rác thải như

  • GIẢM THIỂU
  • TÁI SỬ DỤNG
  • TÁI CHẾ

Bảo vệ môi trường là một phần quan trọng của nguyên lý của chúng tôi và phụ thêm vào tất cả các quy trình môi trường trong công ty. Chúng tôi cẩn trọng tạo tất cả sản phẩm và quy trình sản xuất, kinh doanh của cúng tôi, cùng với nhân viên, càng thân thiện với môi trường càng tốt.

Bảo vệ môi trường SSI SCHAEFER

 

Sự phát triển xanh của chúng tôi tại nhà máy ở Malaysia bao gồm:

  • Tận dụng năng lượng ánh sáng tự nhiên: chiếu sáng nhà máy hoàn toàn bàng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Hệ thống quang điện dùng thử được lắp đặt để tái sử dụng năng lượng mặt trời.  

Kết quả: 464 KWhr điện năng chiếu sáng được tiết kiệm mỗi ngày. Năng lượng mặt trời thu được được sử dụng để chạy máy tính, máy in và chiếu sáng phòng giám đốc nhà máy.

  • Tận dụng năng lượng gió tự nhiên: Tòa nhà bán hàng cao 12m với cửa số mái hắt ở tất cả các mặt tạo sự thông gió tự nhiên mà không cần bất kỳ thiết bị điện nào.

Kêt quả: 800 KWhr điện năng dùng để thông gió được tiết kiệm trong mỗi ca 16 tiếng.

  • Tái sử dụng Nước & Vật liệu rác tái chế: 10,000 m3 ao thu nước mưa, được xây dựng cho mục đích ngăn rác, ngược lại dùng để chứa nước để tái sử dụng. Tất cả rác thải nhà máy và đồ phế thải cũng được tái sử dụng. Tất cả giấy và vật liệu đóng gói được tái chế.

Kết quả: 10,000 m3 ao nước mưa được dùng cho việc làm sạch nhà máy và nhu cầu tưới vườn. Rác được giảm thiểu.

  • Giảm ô nhiễm không khí: chúng tôi sử dụng năng lượng xăng sạch nhât LPG dùng cho lò sơn. Chúng tôi khuyến khích trồng cây xanh tại tổ hợp nhà máy.  

Kêt quả: khoảng 15,000 kg chất thải các bon được giảm thiểu.

Là một công ty có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ rác thải và tái chế, chúng tôi đảm bảo việc tái chế không có giá thành đắt đỏ, thay vì đó trở nên đơn giản và đặc biệt hiệu quả hơn, cho cả khách hàng của chúng tôi và cho cả việc tái chế và xử lý rác thải của chính chúng tôi.
 
Những đóng góp bảo vệ môi trường to lớn là động lực của chúng tôi để nghiên cứu các giải pháp và cải tiến khác. Tiến xa hơn khung hướng dẫn luật định, chúng tôi coi rằng công ty phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Select country

Close