Phương châm của chúng tôi:

Verkettete Arbeitsplätze

Sau đây được áp dụng như nhau đối với các máy trạm thương mại, công nghiệp và kỹ thuật: Đó là kết quả mà bạn có thể tin cậy. Con người sẽ là mối ưu tiên hàng đầu. Do đó, môi trường làm việc phải đáp ứng nhu cầu của nhân viên và vẫn duy trì hiệu quả cao.

Vì lý do này, chúng tôi phát triển và sản xuất các giải pháp tăng cường khả năng làm việc và hiệu suất. Là nhà cung cấp đầy đủ các mặt hàng, chúng tôi cũng kết hợp các sản phẩm sáng tạo và tuỳ chỉnh theo yêu cầu với mức dịch vụ cao nhất.

  • Werkstatteinrichtungen
  • Büroeinrichtungen

Thế mạnh của chúng tôi:

Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất trực tiếp, các dịch vụ tư vấn của chúng tôi áp dụng cho các trường hợp cụ thể và tập trung tối ưu vào nhiệm vụ.

Từ các kho vật liệu đến các kho chứa công cụ và máy, từ các ngăn chứa các bộ phận nhỏ đến các hệ thống kệ hoàn chỉnh, từ các bàn thao tác để vận chuyển thiết bị, từ các thiết bị cho căng tin đến thiết bị cho các văn phòng bao gồm cả thiết bị văn phòng quản lý điều hành - thiết bị và cơ sở kinh doanh theo định hướng của chúng tôi đều được cung cấp dưới dạng một hệ thống hoàn chỉnh .

Tối ưu hoá hữu dụng các sản phẩm được xây dựng hình thành trong thiết kế tại SSI SCHAEFER

Công thái học là cơ sở để nâng cao hiệu quả và theo truyền thống của công ty, đây là mối ưu tiên hàng đầu của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi: container Lagerfix hiện tại đã trở thành một sản phẩm cốt lõi SSI Schaefer nổi tiếng thế giới và đã được tối ưu hóa hiệu quả ở từng công đoạn thương mại trên toàn thế giới kể từ năm 1953.

Lợi ích cho bạn:

Mức năng suất công việc cao hơn và hiệu quả hơn nhờ có công nghệ đổi mới và công thái học tại máy trạm làm việc.

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 97 3121534/ +84 90 9814968

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi

Thông tin
Thông tin
  • Công xưởng và thiết bị nhà máy:>>PDF
  • Trạm ergonomic>>PDF
  • safe@work>>PDF

Select country

Close