Bắt đầu bởi một khiếm khuyết kỹ thuật, công việc tiềm ẩn mối nguy hỏa hoạn hoặc sơ suất của con người như vô tình vứt một điếu thuốc, hỏa hoạn xảy ra dẫn đến thương tích cá nhân và thiệt hại vật chất.

Thực tế thiệt hại cháy nổ có thể ảnh hưởng lớn đến sự sống còn của công ty. Do thời gian giữa trường hợp hỏa hoạn và kinh doanh thất bại có thể là tương đối dài, tuy nhiên sự cháy nổ thường không được xác định là nguyên nhân của việc kinh doanh thất bại. Mặc dù các mối nguy hiểm được biết, cho đến nay vẫn chưa có giải pháp chữa cháy hiệu quả giữa các bình chữa cháy và hệ thống phun nước.

Bảo quản không đúng cách và hậu quả

Các công ty không bảo quản các chất độc hại đúng cách có thể đối mặt với một trong số các trường hợp sau:

Phòng là bước đầu tiên để tránh hoặc giảm thiểu hư hại

Với quan niệm an toàn lao động, SSI SCHAEFER cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan từ một nguồn duy nhất, từ tư vấn lập kế hoạch thông qua để thực hiện các hệ thống lưu trữ các chất độc hại trong công ty của bạn. Trong nhiều năm qua chúng tôi đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực intralogistics và có hẳn một bề dày kinh nghiệm từ nhiều dự án.

Transport von Gefahrgütern

Vận chuyển các sản phẩm độc hại

73.6% tất cả các sản phẩm nguy hại được vận chuyển đều là chất lỏng dễ cháy. Các chất lỏng vận chuyển cần được bảo quản

 

Các chất lỏng dễ cháy tại nơi làm việc được bảo quản trong các tủ an toàn tuân thủ các Quy định kĩ thuật về chất lỏng dễ cháy (TRbF) số 20, Phụ lục L

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 97 3121534/ +84 90 9814968

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi

Thông tin
Thông tin
  • Công xưởng và thiết bị nhà máy:>>PDF
  • Trạm ergonomic>>PDF
  • safe@work>>PDF

Select country

Close