Việc xử lý an toàn hàng hóa nguy hiểm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất liên quan đến bảo vệ sức khỏe của nhân viên trong công ty. Nhân viên được giao trách nhiệm trong vấn đề này. Nhân viên phải xác định các mối nguy hiểm tiềm năng của các chất được sử dụng cũng như các quy trình làm việc. Từ đó có biện pháp an toàn thích hợp để bảo vệ con người chống lại các rủi ro về sức khỏe và môi trường đối với các thiệt hại liên quan đến hóa chất độc hại.

Một phần quan trọng của các biện pháp an toàn là lưu trữ các chất độc hại một cách thích hợp, SSI Schaefer có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện cho tất cả các vấn đề liên quan. Đương nhiên các hệ thống kho của chúng tôi phù hợp với các tiêu chuẩn công nghệ mới nhất và vì vậy, đây là những khái niệm an toàn và phù hợp với công ty bạn.

 • Luật và quy định (trích)
 • DIN EN 14470-1
 • Pháp lệnh An toàn
 • Quy chuẩn kỹ thuật về chất lỏng dễ cháy
 • Luật quản lý ở Đức
 • Các loại nước nguy hiểm
 • Bồn thép
 • MDT

Tiêu chuẩn an toàn của châu Âu trong việc sản xuất tủ

Mục đích chính là để giảm thiểu các nguy cơ cháy liên quan đến lưu trữ các chất dễ cháy và bảo vệ nội dung của tủ trong trường hợp có hỏa hoạn.

Pháp lệnh của Đức về an toàn công nghiệp và y tế (BetrSichV)

Có hiệu lực từ năm 2003, pháp lệnh bao gồm nhiều nguyên tắc châu Âu và luật pháp của Đức với mục đích là để tạo ra một lệnh duy nhất.

Điều này dẫn đến các luật sau đây: Pháp lệnh về lưu trữ các chất lỏng dễ cháy (VBF) không còn hiệu lực. Quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho đến khi được thay thế bằng quy định mới, các bộ phận mới, không có nghĩa vụ công bố thông tin cần thiết, việc đánh giá rủi ro được ưu tiên hơn, trách nhiệm của chủ sở hữu công ty đã tăng lên (trách nhiệm pháp lý rủi ro).

Quy chuẩn kỹ thuật về chất lỏng dễ cháy (TRbF) 20

Kiểm soát việc sử dụng an toàn các chất lỏng dễ cháy. Phụ lục L, mục 1.1 định nghĩa tủ hồ sơ an toàn cũng như các thiết bị chuyên dụng:

... Chúng được sử dụng để lưu trữ các chất lỏng dễ cháy trong thùng kín.

Luật quản lý ở Đức

Thùng chứa chất lỏng dễ cháy hoặc các chất lỏng có hại cho nước phải được bảo vệ chống lại sự rò rỉ, sử dụng khay nhỏ giọt thích hợp để bảo vệ nước ngầm.

Hàng hóa nguy hiểm được chia thành 3 loại:

 1. Chất lỏng ít nguy hiểm

 2. Chất lỏng nguy hiểm

 3. Chất lỏng rất nguy hiểm

Stawa-R

Khay nhỏ giọt làm từ thép phải được xây dựng và thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của thép bồn theo Chỉ thị (Stawa-R).

Các thử nghiệm trước đó trở thành tuyên bố tuân thủ quy định của nhà sản xuất.

Tuyên bố của nhà sản xuất tuân thủ theo các thử nghiệm.

Ví dụ về các loại chất nguy hiểm
Ví dụ về các loại chất nguy hiểm

Điều 3 Khoản 3 của Luật Hàng hóa nguy hiểm ở Đức

xác định việc lưu trữ các chất nguy hiểm, nếu các chất độc hại được lưu trữ kéo dài hơn 24 giờ sẽ không an toàn tại nơi làm việc.

Definition Flammpunkt

Definition of flash point (FP)
Các điểm sáng là nhiệt độ (ở áp suất bình thường), mà tại đó dung môi cùng với không khí xung quanh tạo thành một hỗn hợp có thể được đốt cháy khi tiếp xúc vớivnguồn phát lửa.

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 35202810

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi

Select country

Close