Hiệu quả tuyệt vời với SSI Schaefer:

Quá trình lưu trữ thông minh dựa trên những công nghiệp toàn diện với giá trị gia tăng nổi bật và quá trình tư vấn từ đầu đến cuối.

Thẻ: tự động hóa, lưu kho, kệ mô – đun, bánh xe và giải pháp lưu trữ tự động.


Tải về

Hiệu quả tuyệt vời với SSI Schaefer:

Giải pháp tự động

hệ thống thông minh và khái niệm tự động quy mô nhỏ và lớn, nhà nhập khẩu và các nhà xưởng

Tags: Gắn thẻ: tự động, nhà kho, kệ mô đun, lưu trữ các bộ phận nhỏ, lưu trữ bánh xe và lốp xe


Tải về

Giải pháp tự động

Thế giới công nghệ thông tin

Giải pháp phần mềm của SSI Schaefer dùng để kiểm soát và tối ưu hóa tiến trình logistics. Được thiết kế cho hiện tại, sẵn sàng cho tương lai.

Thẻ: công nghệ, WAMAS, SAP, kho tự động, WMS


Tải về

Thế giới công nghệ thông tin

hệ thống lưu trữ Quad của Schaefer: SQS

SQS được thiết kế tập trung  vào việc lưu trữ hàng hóa một cách năng động, ví dụ như: ngành thương mại điện tử với số lượng lớn đơn hàng nhưng ít số lượng mặt hàng

Thẻ: hệ thống lưu trữ Schaefer Quad, sqs, thương mại điện tử


Tải về

hệ thống lưu trữ Quad của Schaefer: SQS

hệ thống tự động

Catologue tổng quan về hệ thống tự động, giới thiệu các phần mềm quản lý kho, hệ thống lưu trữ tự động,… hệ thống Schaefer Quad, máy xuất - nhập hàng, hệ thống lấy hàng tự chọn,… Robo lấy hàng, công nghệ băng tải, hệ thống xác nhận đơn hàng và tự động kiểm tra. 

Thẻ: tự động, kế hoạch logistics, WAMAS, ASRS, lấy hàng, nhà kho kệ cao tầng, cần cẩu  Schaefer, cần cẩu loại nhỏ, hệ thống lưu trữ Quad, hệ thống xuất - nhập hàng cho pallet, khay hàng, hệ thống băng tải, lấy hàng bằng giọng nói, lấy hàng bằng ánh sáng, lấy hàng từ các hộp hàng, lấy hàng từ các thùng hàng, băng tải pallet, băng tải hộp hàng đồng bộ, băng tải mâm hàng, băng tải thùng hàng nhiều kích thước, băng tải treo


Tải về

hệ thống tự động

KDR- hệ thống lưu trữ dạng hộp

Hệ thống này dựa trên công nghệ chọn hàng, lấy hàng theo hàng và xử lý. Mô tả dựa trên hệ thống KDR, kết hợp với các khung, kệ, các loại hộp thích hợp, giải pháp cho việc lấy hàng, và một số lượng lớn các vật tư nhỏ cũng như vật tư an toàn.

Thẻ: lưu trữ bằng thùng carton, lưu trữ tại chỗ, lưu trữ đa dạng sản phẩm, lưu trữ theo dòng, lưu trữ theo pallet, kệ trượt, kệ trượt dùng trọng lực


Tải về

KDR- hệ thống lưu trữ dạng hộp

LogiMat

Lợi thế của bạn là một hệ thống hiệu quả và khoa học cho việc lưu trữ và lấy hàng nhỏ, hệ thống tùy chọn và phần mềm - LogiSoft. Thông tin về dịch vụ và bảo trì bao gồm:

Thẻ: logimat, lưu trữ các chi tiết nhỏ, lưu trữ theo chiều dọc


Tải về

LogiMat

Hệ thống lấy hàng trực tiếp

Thông tin chi tiết và các sự lựa chọn khác nhau cho các hệ thống lấy hàng trực tiếp: lấy hàng bằng ánh sáng, các loại ánh sáng, lấy hàng bằng giọng nói, tần số vô tuyến

Thẻ: hệ thống lấy hàng trực tiếp, lấy hàng có chọn lựa, lấy hàng bằng giọng nói, các loại ánh sáng, hệ thống quản lý kho, lấy hàng bằng giọng nói, lấy hàng bằng tần số vô tuyến


Tải về

Hệ thống lấy hàng trực tiếp

Logistics cho ngành dược phẩm

Logistics cho Aspirin & Co.: Chúng tôi phân tích các yêu cầu đặc biệt của DC cho ngành công nghiệp dược phẩm và thiết kế cho việc lưu kho và phân phối.

Tags: xử lý đơn hàng, logistics cho ngành dược phẩm, kho dược phẩm, phân phối, lưu trữ và phân phối,lấy hàng tự chọn, hệ thống băng tải và xử lý hàng


Tải về

Logistics cho ngành dược phẩm

Hệ thống lấy hàng song song

Lợi ích và chi tiết kĩ thuật của hệ thống lấy hàng song song này là: thích hợp cho hàng tiêu dùng nhanh.

Thẻ: lấy hàng tự chọn, trạm RF, tần số vô tuyến, hệ thống quản lý kho


Tải về

Hệ thống lấy hàng song song

Hệ thống kệ tĩnh cơ bản 2015 (60pg)

Giới thiệu chi tiết và đầy đủ về các hệ thống kệ chứa Pallet của Schaefer, thông tin về các tính năng khác nhau của hệ thống kệ chứa pallet.

Thẻ: kệ chứa pallet, hệ thống lưu trữ, pallet, lấy hàng, nhà kho, giải pháp lưu trữ


Tải về

Hệ thống kệ tĩnh cơ bản 2015 (60pg)

Catologue tổng hợp ( phần A) - lưu trữ bằng các hộp chuyển hàng theo cách lấy hàng tự chọn

Catologue tổng hợp 2010 được chia làm 10 phần:

 • lưu trữ bằng các hộp chuyển hàng theo cách lấy hàng tự chọn
 • kệ mô - đun (phần B)
 • Kệ trung tải Longspan (phần C)
 • Kệ chứa pallet (phần D)
 • Kệ tay đỡ (phần E)
 • hệ thống tầng lửng (phần F)
 • Vật liệu on-line, lưu trữ trực tiếp (phần G)
 • xưởng, thiết bị sản xuất (phần H)
 • hệ thống lưu trữ tự động (phần I)
 • Hệ thống văn phòng, xử lý chất thải, chỉ số của sản phẩm, tập đoàn Schaefer toàn cầu (phần J)

Thẻ: kệ chứa pallet, hệ thống lưu trữ, kệ dài, kệ tay đỡ, sàn lửng, kệ trượt, lưu trữ tự động, nội thất văn phòng, quản lý chất thải, mục lục, tập đoàn quốc tế Schaefer.


Tải về

Catologue tổng hợp ( phần A) - lưu trữ bằng các hộp chuyển hàng theo cách lấy hàng tự chọn

Catologue tổng hợp (phần C) - Kệ trung tải Longspan

Catologue tổng hợp 2010 được chia làm 10 phần:

 • lưu trữ bằng các hộp chuyển hàng theo cách lấy hàng tự chọn
 • kệ mô - đun (phần B)
 • Kệ trung tải Longspan (phần C)
 • Kệ chứa pallet (phần D)
 • Kệ tay đỡ (phần E)
 • hệ thống tầng lửng (phần F)
 • Vật liệu on-line, lưu trữ trực tiếp (phần G)
 • xưởng, thiết bị sản xuất (phần H)
 • hệ thống lưu trữ tự động (phần I)
 • Hệ thống văn phòng, xử lý chất thải, chỉ số của sản phẩm, tập đoàn Schaefer toàn cầu (phần J)

Thẻ: kệ chứa pallet, hệ thống lưu trữ, kệ dài, kệ tay đỡ, sàn lửng, kệ trượt, lưu trữ tự động, nội thất văn phòng, quản lý chất thải, mục lục, tập đoàn quốc tế Schaefer.


Tải về

Catologue tổng hợp (phần C) - Kệ trung tải Longspan

Catologue tổng hợp (phần D) - Kệ chứa pallet

Catologue tổng hợp 2010 được chia làm 10 phần:

 • lưu trữ bằng các hộp chuyển hàng theo cách lấy hàng tự chọn
 • kệ mô - đun (phần B)
 • Kệ trung tải Longspan (phần C)
 • Kệ chứa pallet (phần D)
 • Kệ tay đỡ (phần E)
 • hệ thống tầng lửng (phần F)
 • Vật liệu on-line, lưu trữ trực tiếp (phần G)
 • xưởng, thiết bị sản xuất (phần H)
 • hệ thống lưu trữ tự động (phần I)
 • Hệ thống văn phòng, xử lý chất thải, chỉ số của sản phẩm, tập đoàn Schaefer toàn cầu (phần J)

Thẻ: kệ chứa pallet, hệ thống lưu trữ, kệ dài, kệ tay đỡ, sàn lửng, kệ trượt, lưu trữ tự động, nội thất văn phòng, quản lý chất thải, mục lục, tập đoàn quốc tế Schaefer.


Tải về

Catologue tổng hợp (phần D) - Kệ chứa pallet

Catologue tổng hợp (phần B) - kệ mô - đun

Catologue tổng hợp 2010 được chia làm 10 phần:

 • lưu trữ bằng các hộp chuyển hàng theo cách lấy hàng tự chọn
 • kệ mô - đun (phần B)
 • Kệ trung tải Longspan (phần C)
 • Kệ chứa pallet (phần D)
 • Kệ tay đỡ (phần E)
 • hệ thống tầng lửng (phần F)
 • Vật liệu on-line, lưu trữ trực tiếp (phần G)
 • xưởng, thiết bị sản xuất (phần H)
 • hệ thống lưu trữ tự động (phần I)
 • Hệ thống văn phòng, xử lý chất thải, chỉ số của sản phẩm, tập đoàn Schaefer toàn cầu (phần J)

Thẻ: kệ chứa pallet, hệ thống lưu trữ, kệ dài, kệ tay đỡ, sàn lửng, kệ trượt, lưu trữ tự động, nội thất văn phòng, quản lý chất thải, mục lục, tập đoàn quốc tế Schaefer.


Tải về

Catologue tổng hợp (phần B) - kệ mô - đun

Catologue tổng hợp (phần E) - Kệ tay đỡ

Catologue tổng hợp 2010 được chia làm 10 phần:

 • lưu trữ bằng các hộp chuyển hàng theo cách lấy hàng tự chọn
 • kệ mô - đun (phần B)
 • Kệ trung tải Longspan (phần C)
 • Kệ chứa pallet (phần D)
 • Kệ tay đỡ (phần E)
 • hệ thống tầng lửng (phần F)
 • Vật liệu on-line, lưu trữ trực tiếp (phần G)
 • xưởng, thiết bị sản xuất (phần H)
 • hệ thống lưu trữ tự động (phần I)
 • Hệ thống văn phòng, xử lý chất thải, chỉ số của sản phẩm, tập đoàn Schaefer toàn cầu (phần J)

Thẻ: kệ chứa pallet, hệ thống lưu trữ, kệ dài, kệ tay đỡ, sàn lửng, kệ trượt, lưu trữ tự động, nội thất văn phòng, quản lý chất thải, mục lục, tập đoàn quốc tế Schaefer.


Tải về

Catologue tổng hợp (phần E) - Kệ tay đỡ

Catologue tổng hợp (phần F) - hệ thống tầng lửng

Catologue tổng hợp 2010 được chia làm 10 phần:

 • lưu trữ bằng các hộp chuyển hàng theo cách lấy hàng tự chọn
 • kệ mô - đun (phần B)
 • Kệ trung tải Longspan (phần C)
 • Kệ chứa pallet (phần D)
 • Kệ tay đỡ (phần E)
 • hệ thống tầng lửng (phần F)
 • Vật liệu on-line, lưu trữ trực tiếp (phần G)
 • xưởng, thiết bị sản xuất (phần H)
 • hệ thống lưu trữ tự động (phần I)
 • Hệ thống văn phòng, xử lý chất thải, chỉ số của sản phẩm, tập đoàn Schaefer toàn cầu (phần J)

Thẻ: kệ chứa pallet, hệ thống lưu trữ, kệ dài, kệ tay đỡ, sàn lửng, kệ trượt, lưu trữ tự động, nội thất văn phòng, quản lý chất thải, mục lục, tập đoàn quốc tế Schaefer.


Tải về

Catologue tổng hợp (phần F) - hệ thống tầng lửng

Catologue tổng hợp (phần G) - Vật liệu ở trên dòng hàng, lưu trữ trực tiếp

Catologue tổng hợp 2010 được chia làm 10 phần:

 • lưu trữ bằng các hộp chuyển hàng theo cách lấy hàng tự chọn
 • kệ mô - đun (phần B)
 • Kệ trung tải Longspan (phần C)
 • Kệ chứa pallet (phần D)
 • Kệ tay đỡ (phần E)
 • hệ thống tầng lửng (phần F)
 • Vật liệu on-line, lưu trữ trực tiếp (phần G)
 • xưởng, thiết bị sản xuất (phần H)
 • hệ thống lưu trữ tự động (phần I)
 • Hệ thống văn phòng, xử lý chất thải, chỉ số của sản phẩm, tập đoàn Schaefer toàn cầu (phần J)

Thẻ: kệ chứa pallet, hệ thống lưu trữ, kệ dài, kệ tay đỡ, sàn lửng, kệ trượt, lưu trữ tự động, nội thất văn phòng, quản lý chất thải, mục lục, tập đoàn quốc tế Schaefer.


Tải về

Catologue tổng hợp (phần G) - Vật liệu ở trên dòng hàng, lưu trữ trực tiếp

Catologue tổng hợp (phần H) - xưởng, thiết bị sản xuất

Catologue tổng hợp 2010 được chia làm 10 phần:

 • lưu trữ bằng các hộp chuyển hàng theo cách lấy hàng tự chọn
 • kệ mô - đun (phần B)
 • Kệ trung tải Longspan (phần C)
 • Kệ chứa pallet (phần D)
 • Kệ tay đỡ (phần E)
 • hệ thống tầng lửng (phần F)
 • Vật liệu on-line, lưu trữ trực tiếp (phần G)
 • xưởng, thiết bị sản xuất (phần H)
 • hệ thống lưu trữ tự động (phần I)
 • Hệ thống văn phòng, xử lý chất thải, chỉ số của sản phẩm, tập đoàn Schaefer toàn cầu (phần J)

Thẻ: kệ chứa pallet, hệ thống lưu trữ, kệ dài, kệ tay đỡ, sàn lửng, kệ trượt, lưu trữ tự động, nội thất văn phòng, quản lý chất thải, mục lục, tập đoàn quốc tế Schaefer.


Tải về

Catologue tổng hợp (phần H) - xưởng, thiết bị sản xuất

Catologue tổng hợp (phần I) - hệ thống lưu trữ tự động

Catologue tổng hợp 2010 được chia làm 10 phần:

 • lưu trữ bằng các hộp chuyển hàng theo cách lấy hàng tự chọn
 • kệ mô - đun (phần B)
 • Kệ trung tải Longspan (phần C)
 • Kệ chứa pallet (phần D)
 • Kệ tay đỡ (phần E)
 • hệ thống tầng lửng (phần F)
 • Vật liệu on-line, lưu trữ trực tiếp (phần G)
 • xưởng, thiết bị sản xuất (phần H)
 • hệ thống lưu trữ tự động (phần I)
 • Hệ thống văn phòng, xử lý chất thải, chỉ số của sản phẩm, tập đoàn Schaefer toàn cầu (phần J)

Thẻ: kệ chứa pallet, hệ thống lưu trữ, kệ dài, kệ tay đỡ, sàn lửng, kệ trượt, lưu trữ tự động, nội thất văn phòng, quản lý chất thải, mục lục, tập đoàn quốc tế Schaefer.


Tải về

Catologue tổng hợp (phần I) - hệ thống lưu trữ tự động

Catologue tổng hợp (phần J) - Hệ thống văn phòng, xử lý chất thải, chỉ số của sản phẩm, tập đoàn Schaefer toàn cầu

Catologue tổng hợp 2010 được chia làm 10 phần:

 • lưu trữ bằng các hộp chuyển hàng theo cách lấy hàng tự chọn
 • kệ mô - đun (phần B)
 • Kệ trung tải Longspan (phần C)
 • Kệ chứa pallet (phần D)
 • Kệ tay đỡ (phần E)
 • hệ thống tầng lửng (phần F)
 • Vật liệu on-line, lưu trữ trực tiếp (phần G)
 • xưởng, thiết bị sản xuất (phần H)
 • hệ thống lưu trữ tự động (phần I)
 • Hệ thống văn phòng, xử lý chất thải, chỉ số của sản phẩm, tập đoàn Schaefer toàn cầu (phần J)

Thẻ: kệ chứa pallet, hệ thống lưu trữ, kệ dài, kệ tay đỡ, sàn lửng, kệ trượt, lưu trữ tự động, nội thất văn phòng, quản lý chất thải, mục lục, tập đoàn quốc tế Schaefer.


Tải về

Catologue tổng hợp (phần J) - Hệ thống văn phòng, xử lý chất thải, chỉ số của sản phẩm, tập đoàn Schaefer toàn cầu

Hệ thống xử lý

hệ thống xử lý hộp hàng và hệ thống xử lý giấy - đặc điểm và lợi ích của nó, dòng sản phẩm và dữ liệu quan trọng.

Thẻ: xử lý hộp chứa hàng, xử lý giấy, hệ thống băng chuyền, hệ thống xử lý


Tải về

Hệ thống xử lý

Ergonomics@công việc

Trong DC, chi phí cá nhân thường lên tới@tổng chi phí. Khái niệm ergonomics của SSI Schaefer sẽ giải quyết được vấn đề này. Hãy tìm hiểu cách làm!!

Tags: ergonomic, môi trường làm việc tối ưu, tăng năng suất, nhà kho, trung tâm phân phối, không gian làm việc, máy trạm, hệ thống quản lý kho hàng


Tải về

Ergonomics@công việc

Hệ thống băng tải

Thông tin chi tiết của hệ thống băng tải thế hệ mới đảm bảo việc xử lý hàng hiệu quả. Bao gồm cả lợi thế kinh tế như tiếng ồn thấp và công nghệ driveroll.

Thẻ: hệ thống băng tải, hộp chuyển hàng, thùng chuyển hàng, xử lý đơn đặt hàng, băng tải con lăn, băng tải dây đai


Tải về

Hệ thống băng tải

Hệ thống lấy hàng tự động

Thông tin chi tiết của hệ thống lấy hàng tự động, các lợi ích của nó và cách để kết hợp 1 nhóm các hệ thống khác nhau nhằm đem đến hiệu quả cao nhất.

Thẻ: hệ thống lấy hàng, hệ thống lấy hàng tự chọn, xử lý đơn hàng


Tải về

Hệ thống lấy hàng tự động

Hệ thống hệ kệ cơ bản (8pg)

Giải pháp kệ chứa pallet hoàn chỉnh của Schaefer, được thiết kế  để đáp ứng yêu cầu chứa hàng nặng với nhiều chủng loại sản phẩm của thị trường.

Thẻ: kệ chứa pallet, hệ thống lưu trữ, pallet, lấy hàng, kho lưu trữ, giải pháp lưu trữ


Tải về

Hệ thống hệ kệ cơ bản (8pg)

Hệ thống kệ của Schaefer

Các giải pháp kệ chứa đa dạng của Schaefer. Bao gồm các thông tin chi tiết của kệ R3000 mô - đun, LS600, lưới sàn cùng với các vật tư kết nối.

Thẻ: hệ thống kệ, kệ mô - đun, kệ, cây trụ, miếng lưới, hệ thống lưu trữ, xử lý vật liệu, kệ hàng


Tải về

Hệ thống kệ của Schaefer

Hệ thống lưu trữ R3000

Các kệ đa chức năng và hệ thống kệ 1 tầng và nhiều tầng, công nghệ áp dụng để tối đa hóa không gian có sẵn.

Thẻ: lưu trữ, kệ shelving, kệ, tầng lửng, kệ mô đun, các mặt hàng quá khổ, R3000, kệ


Tải về

Hệ thống lưu trữ R3000

Hệ thống vệ tinh và hệ thống kệ chui Drive - in mới của Schaefer

SDI cung cấp dung lượng lưu trữ tối đa sử dụng tối thiểu không gian nhà kho, hệ thống vệ tinh là sự kết hợp hoàn hảo của SDI với tính năng linh hoạt và đem lại hiệu quả cao trong việc giảm thời gian xử lý.

Thẻ: pallet, kệ chui, xử lý, hoạt động điều khiển, hệ thống kệ, lưu trữ


Tải về

Hệ thống vệ tinh và hệ thống kệ chui Drive - in mới của Schaefer

hệ thống Orbiter

Hệ thống lưu trữ mật độ cao được thiết kế để tăng công suất nhà kho và khả năng lưu trữ bằng cách dùng tần số radio để điều khiển. Nó có thể hoạt động theo phương pháp FILO hoặc FIFO.

Thẻ: hệ thống lưu trữ, khu vực lấy hàng,orbiter, kệ tầng đa ngăn , lưu trữ, cảm biến pallet, xuất hàng, kiểm soát bằng sóng vô tuyến


Tải về

hệ thống Orbiter

Hệ thống kệ di động Mobile Racking

Gồm có các dãy kệ riêng biệt gắn trên các thanh di động, hệ thống này gia tăng khả năng lưu trữ lên đến 100% so với các kệ tĩnh thông thường.

Thẻ: kệ pallet, thanh di động, pallet di động, hệ thống lưu trữ, kệ thiết kế, hệ thống kệ di động.


Tải về

Hệ thống kệ di động Mobile Racking

Kệ LS600 và lưới sàn

Được thiết kế để đáp ứng tất cả các yêu cầu khác nhau, hệ thống LS600 lưu trữ hàng bằng tay, nơi sản phẩm được lưu trữ trên dầm hoặc kệ, và lấy hàng bằng tay.

Thẻ: hệ thống kệ, lưu trữ, hệ thống LS600, khu vực chứa hàng, xử lý vật liệu, nhà kho, lưới sàn


Tải về

Kệ LS600 và lưới sàn

Thùng chuyển hàng và lưu trữ

Hộp hàng chất lượng cao có thể dễ dàng kết hợp với hệ thống kệ cao tầng, nhiều tầng hoặc giải pháp lưu trữ các mặt hàng nhỏ hoàn toàn tự động.

Thẻ: container, lưu trữ, hộp nhựa, hộp thép, kệ


Tải về

Thùng chuyển hàng và lưu trữ

Giải pháp thích hợp

Từ một hộp nhựa cho đến công nghệ tự động hóa phức tạp và tiên tiến, SSI Schaefer trang bị các giải pháp chuyên nghiệp và phù hợp để hỗ trợ khách hàng.

Tags: hệ thống lưu trữ, hệ thống giá đỡ, tầng lửng, kệ mô-đun, kệ pallet, kệ di động, hệ thống kho bãi, container, hệ thống tự động, hệ thống lấy hàng, quản lý chất thải.


Tải về

Giải pháp thích hợp

Kiểm soát nhiệt độ trong ngành logistics

Hệ thống các giải pháp cho ngành công nghiệp thực phẩm với các kho lạnh và kho kiểm soát nhiệt độ.

Thẻ: kiểm soát nhiệt độ, kho lạnh, giải pháp lưu trữ, hệ thống, dàn lạnh, lưu trữ thức ăn, lưu trữ thực phẩm xanh


Tải về

Kiểm soát nhiệt độ trong ngành logistics

Miếng bảo vệ cột và trụ cho hệ thống kệ

Cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời cho kệ chứa pallet trong nhà kho, nó tác động rất nhiều và dễ dàng gắn vào cột mà không cần ốc vít bổ sung, nó còn giúp cải tiến độ an toàn, bảo vệ hệ thống kệ.

Thẻ: cột, ảnh hưởng, kệ chứa pallet, bảo vệ trụ, xe forklift làm hư hỏng, bảo vệ trụ, tưởng bên ngoài, thiết bị bảo vệ


Tải về

Miếng bảo vệ cột và trụ cho hệ thống kệ
Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Select country

Close