Smybolbild SSI SCHÄFER Hotline

Trong trường hợp không có một lỗi xảy ra trong nhà máy của bạn hoặc hệ thống của bạn từ SSI Schaefer, dịch vụ hỗ trợ gọi điện của chúng tôi hiện có sẵn 24 giờ, 365 ngày. Ban đầu bạn có thể nói chuyện với kỹ sư chuyên gia của chúng tôi và các nhà quản lý sản phẩm trên điện thoại, và họ sẽ có thể cung cấp tư vấn chi tiết.

Nhờ sự kết nối trực tiếp thông qua VPN, các chuyên gia của chúng tôi phát hiện các vấn đề có thể điều khiển từ xa và có thể giải quyết. Nếu cần kỹ sư đến nhà máy, họ sẽ thực hiện công việc theo ccs bước đã xác định. Thời gian đáp ứng ngắn luôn được bảo đảm từ SSI Schaefer.

Ngoài ra, bảo dưỡng CNTT của chúng tôi đảm bảo rằng không xảy ra lỗi ban đầu. Các hệ thống vĩnh viễn được theo dõi. Nếu vượt quá các thông số vận hành, sẽ được thông báo cho kĩ sư ngay lập tức. Sử dụng các con số thống kê và báo cáo liên quan, chúng tôi sẽ có cái nhìn khái quát và hỗ trợ tìm kiếm vấn đề

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải hồ sơ giới thiệu
Tải hồ sơ giới thiệu
  • Dịch vụ & Hỗ trợ Khách hàng>>PDF
Ngành của chúng tôi- tham khảo đặc biệt

Select country

Close