Trong hai mươi năm qua, phần mềm ngày càng trở nên quan trọng như là một thành phần quan trọng của nhà máy của bạn. Đây là yếu tố quan trọng trong cả hai kho điều khiển thủ công và điều khiển tự động trong giao tiếp giữa nhân viên và nhà máy.

Đây là lý do tại sao SSI Schaefer đã quyết định cách đây vài năm thiết lập một bộ phận chuyên dụng trong tổ chức dịch vụ mà các kỹ sư phần mềm có trình độ sẽ hỗ trợ cho các nhà máy của bạn. Những nhân viên có sẵn chỉ tập trung vào trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề của phần mềm cho các khách hàng của chúng tôi.

Ở đây, các dịch vụ bao gồm câu hỏi về vận hành, xử lý vấn đề trong trường hợp sai sót, thông qua việc tích hợp tiện ích phần mềm của chúng tôi với các quy trình kinh doanh mới vào hệ thống hiện có. Nâng cấp hệ thống hiện có các phiên bản mới để giữ cho nhà máy của bạn luôn được cung cấp dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng thường xuyên theo yêu cầu.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp hỗ trợ liên quan đến hội nhập với các hệ thống kết nối trong hoạt động chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, giao diện với các hệ thống bên thứ ba, do đó mục tiêu cao nhất - sự sẵn có của nhà máy của bạn - được đảm bảo.

  • Kĩ sư dịch vụ được đào tạo sẽ luôn có mặt
  • Nhóm dịch vụ địa phương có mặt trên khắp thế giới
  • Nhân sự được đào tạo theo ngôn ngữ và truyền thống tại khu vực của khách hàng
  • Mạng lưới hỗ trợ phần mềm với nhóm phát triển của SSI SCHAEFER từ các phòng ban khác (ví dụ như các bộ phận cơ khí)
  • Liên kết với các nhà sản xuất bên thứ ba từ các dữ liệu và bộ phận vận hành
  • Kết hợp với hệ thống của khách hàng vào mạng lưới hỗ trợ của SSI SCHAEFER để cung cấp hỗ trợ dịch vụ online

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải hồ sơ giới thiệu
Tải hồ sơ giới thiệu
  • Dịch vụ & Hỗ trợ Khách hàng>>PDF
Ngành của chúng tôi- tham khảo đặc biệt

Select country

Close