Nếu bạn muốn giảm bớt tải lượng đối với công ty, hãy đặt bảo dưỡng nhà máy của bạn - hoặc là hoàn toàn hoặc chỉ có chức năng hỗ trợ - trong tay SSI tại địa phương bạn bảo trì ® kỹ sư của chúng tôi. Đối với một mức giá cố định, có trách nhiệm nhân viên hoàn chỉnh, SSI Schaefer tổ chức bảo trì vĩnh viễn của nhà máy của bạn.

  • Thời gian phản hồi nhanh nhất
  • Tối ưu hóa liên tục nhà máy của bạn
  • Tận dụng nhà kho tối đa

Các kĩ sư SSI Resident Maintenance® không chỉ biết về hệ thống của SSI SCHAEFER, họ còn luôn sát sao tại khu vực của bạn. Điều này có nghĩa họ có thể xác định các vấn đề có thể xảy ra sớm và giải quyết các vấn đề đó. Bằng cách sử dụng các phần mềm lập kế hoạch hiện đại, các hoạt đọng bảo dưỡng được thực hiện cùng với thời gian vận hành: điều này có nghĩa việc vận hành thông thường không bị gián đoạn

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải hồ sơ giới thiệu
Tải hồ sơ giới thiệu
  • Dịch vụ & Hỗ trợ Khách hàng>>PDF
Ngành của chúng tôi- tham khảo đặc biệt

Select country

Close