Demontage sämtlicher Bauteile des bestehenden Regalbediengerätes ausgenommen Mast und Fahrwerkstraverse.

Với các dịch vụ được bổ sung thêm, chúng tôi mang đến cho nhà máy của bạn các tiêu chuẩn công nghệ mới nhất, do đó kéo dài thời gian sử dụng vốn đầu tư của bạn dù trước đó bạn đã sử dụng hệ thống của SSI SCHAEFER hay của nhà cung cấp khác.

Để xác định các yêu cầu thực tế và các hoạt động trang bị cần thiết, chuyên gia SSI SCHAEFER cần phải đánh giá tổng thể nhà máy để có hiệu quả hơn.

 • Tối ưu hoá tập trung vào nhu cầu
 • Tính toán minh bạch chi phí đầu tư
 • Thực hiện sâu rộng
Im anschließenden Montageschritt werden die Regalbediengeräte zunächst mit eigens konstruierten neuen Lastaufnahmemittel ausgestattet, die einen Tablargreifer nebst Verschub- und Ziehkette bieten.

Trong việc lập kế hoạch các hoạt động trang bị thêm, ngoài kiểm tra việc sử dụng các đơn vị điều khiển tiết kiệm năng lượng, thiết kế cho các ứng dụng, chúng tôi nhấn mạnh đáng kể về tối ưu hóa cơ khí và điện.

Hãy cho chúng tôi biết về:
 • Thiết kế trọng lượng nhẹ
 • Sử dụng mô đun điều khiển với năng lượng tối ưu
 • Giảm đầu vào điều khiển tránh khỏi các tải chết
 • Tối thiểu ma sát do kết hợp vật liệu phù hợp
 • Ngắt điện theo yêu cầu
 • Nối mạch trung gian
 • Vận hành thông minh các trục thiết bị bảo quản và bốc xếp
 • Các thiết bị tái tạo năng lượng

...và nhiều hơn thế nữa!

SSI SCHAEFER đồng thời cũng cung cấp cho bạn các tư vấn về các sản phẩm . Sẽ bắt đầu với việc tối ưu hoá cơ bản các dòng sản phẩm trong nhà kho của bạn, các thiết bị mang tải được sử dụng cũng như thiết kế bàn thao tác dùng nguyên tắc ergonomics@work của chúng tôi. Bạn sẽ là người quyết định các dịch vụ sử dụng!

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải hồ sơ giới thiệu
Tải hồ sơ giới thiệu
 • Trang bị thêm thiết bị>>PDF
Ngành của chúng tôi- tham khảo đặc biệt

Select country

Close