Hệ thống bốc xếp song song bán tự động của chúng tôi (PPS) là một hệ thống bốc xếp lý tưởng cho các sản phẩm có tốc độ quay vòng nhanh chóng mà không thể được tự động, cũng như cho các sản phẩm có tốc độ quay vòng trung bình và luân chuyển chậm: Thông qua thiết bị đầu cuối tần số vô tuyến, nhân viên của bạn nhận được tất cả các thông tin cần thiết để chuyển các đơn hàng theo yêu cầu từ các container chứa hàng đến các mô-đun. Khu để bốc xếp các đơn đặt hàng được hiển thị bằng Pick-by-Light pickfaces.

Như một nhà cung cấp hệ thống, chuyên gia và nhà lãnh đạo thị trường trong intralogistics, SSI Schaefer có thể cung cấp tất cả các thành phần cho hệ thống này, từ các thùng chứa để công nghệ thông qua các phần mềm quản lý. Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo thực hiện nhanh chóng và sự tương tác suốt của tất cả các thành phần.

Parallel Picking System - Hoher Durchsatz durch parallele Bedienung

Do nhân viên vận hành có thể thực hiện một lúc nhiều đơn hàng với các mô đun đổ đầy cùng lúc, PPS cho phép bạn đạt được mức hiệu suất cao đáng kể

Giải pháp tiết kiệm chi phí và xử lý đơn hàng nhanh

PPS cho phép bạn được hưởng lợi từ các ưu điểm sau:
  • Có thể thực hiện đơn hàng do xử lý song song
  • Xử lý đơn hàng hiệu quả với chức năng tối ưu đơn hàng quản lý theo chương trình
  • Chất lượng bàn thao tác trong phạm vi chọn đơn hàng nhờ có thiết kế hữu dụng
  • Thời gian đào tạo ngắn và chất lượng chọn đơn hàng cao nhờ có hướng dẫn thông minh
  • Thời gian khấu hao ngắn

Với PPS, đơn đặt hàng được quản lý và giám sát theo hệ thống quản lý kho và sau đó có thể được bắt đầu một cách tối ưu hóa bằng máy tính kiểm soát kho. Các đơn đặt hàng khác nhau sau đó được chuyển tiếp đồng thời cho các lĩnh vực cá nhân và xử lý. Sự gia tăng đáng kể trong hiệu suất một phần đạt được bằng cách chuyển đơn đặt hàng một cách hiệu quả (theo lô).

Tải hồ sơ giới thiệu
Tải hồ sơ giới thiệu
  • Hệ thống Thu gom Song song>>PDF
  • Tự động hóa SSI SCHAEFER>>PDF

Select country

Close