Quy trình xử lý luồng vật liệu nhanh chóng được hoàn thiện nhờ cơ chế xử lý các container tự động và tăng mức năng suất đáng kể. Đây là lý do tại sao các hệ thống xử lý container tự động của SSI SCHAEFER có cơ chế áp dụng bước xử lý container riêng rẽ nhưng với tốc độ của luồng vật liệu trong kho. Trong quá trình này, công suất xử lý thu gom đơn hàng tối đa được xem xét đến. Các quy trình tách, đổ, đóng thùng và cấp đến khu vực chuyển hàng đều được tối ưu hóa với độ chính xác cực cao.

Behälterhandling
Behälterhandling
< Loại băng chuyền ="font-family: "> Ưu điểm
 • Thiết kế bằng nhôm dạng mô đun
 • Vận hành cực êm với tốc độ cao
 • Dễ bảo dưỡng nhờ có thiết kế rõ ràng và mô đun dễ tiếp cận
 • Vận chuyển container sản phẩm cẩn thận bằng các bộ thiết bị chồng rung
 • Tổng quan về sản phẩm
 • Xếp chồng container
 • Bộ phận tháo dỡ container
 • Máy dỡ tải container
 • Máy bịt nắp container
 • Container lidding and address insertion
 • Document Insertion Machine (DIM)
Chức năng và ứng dụng

Bộ xếp chồng được sử dụng để tiết kiệm không gian đối với container không sử dụng và di chuyển các container trở lại nhà máy ở dạng xếp chồng để dùng sau này khi có yêu cầu.

Để biết thêm thông tin:
Chức năng và ứng dụng

Thiết bị tháo và tách container ra khỏi các ngăn xếp

Để biết thêm thông tin:
Chức năng và ứng dụng

Sử dụng chứa thiết bị đổ, chất thải được lấy ra từ các container, và trong thời gian này, chúng được vận chuyển trên thông qua công nghệ băng chuyền.

Để biết thêm thông tin:
Chức năng và ứng dụng

Máy bít kín với các container được bít kín

Để biết thêm thông tin:
Function and application

The lidding and address insertion combines address application and lidding of totes.
This system first prints an address label that is then clamped by a lid in such a way that the address can be read from the outside, while the rest of the document is on the inside of the tote.
The sealed totes ensure that the products are protected and allow the totes to be stacked, so as to save space during transport.

Advantages
 • Economic compared to manual execution
 • Simple conveying system design
 • Low running costs due to use of standard DIN A4 paper
 • Large address field; high print quality
 • Simplified for employees and quality increase
 • Throughput aligned with that of the overall system
Function and application

The automatic document insertion inserts documents in format DIN A4 into empty totes.
The totes are identified in front of the machine. Then the matching documents are printed and sorted into a buffer (8 bays). The documents are inserted when the tote reaches the station.
Design, position and number of positions can be customized.

Hệ thống của chúng tôi có thể được tích hợp vào hệ thống băng chuyền tiêu chuẩn rất linh hoạt nhờ có thiết kế mô đun có thể mở rộng.

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải hồ sơ giới thiệu
Tải hồ sơ giới thiệu
 • Hệ thống xử lý>>PDF
 • Tự động hóa SSI SCHAEFER>>PDF
Behälterstapelung
Case studies
Case studies

Select country

Close