Chọn thứ tự, còn được gọi là quá trình tổng hợp các bài viết khác nhau để tạo ra các gói mong muốn để vận chuyển, là nhiệm vụ khó khăn nhất trong tự động hóa kho. 90% công việc vất vả và chủ yếu là đơn điệu này vẫn được thực hiện bởi nhân viên trong kho, vì nó đã không được có thể thay thế bằng mắt thường và bàn tay con người.

  • Automatische Kommissionierung dank SSI Robo-Pick
  • Greifer der automatischen Kommissionierung SSI Robo-Pick

Đến nay, robot gắp tải SSI SCHAEFER (SSI Robo-Pick) là kiểu gắp tải hoàn toàn tự động đầu tiên được tích hợp cho các cấu trúc kho hiện có và có thể đạt hơn 2.000 lần gắp mỗi giờ. Không cần phải xác định vật cần gắp, như nhập thông tin về vật với các đặc điểm riêng, hay sắp xếp các vật theo vị trí cụ thể.

Cho đến nay tất cả các nỗ lực để tự động chọn với robot đã thất bại do thiếu sự linh hoạt trong xử lý hình ảnh. SSI Schaefer đã đạt được một bước đột phá công nghệ với sự kết hợp sáng tạo của 2D và 3D xử lý hình ảnh. Các Robo-Chọn xử lý hình ảnh SSI không bị nhầm lẫn bởi các sản phẩm có nhiều lớp hoặc trong các sản phẩm vòng vị trí nghiêng hay máy bay phản lực điều đen, hoặc các gói không đối xứng hoặc vát. Những gì là đặc biệt quan trọng là không có nhu cầu để chương trình sản phẩm cá nhân trước hoặc ghi lại tài sản của mình. SSI Robo-Chọn làm cho việc sử dụng phân bổ hiện có của đơn vị vận tải và các sản phẩm trong kho tự động để đảm bảo rằng khách hàng nhận được các bài viết chính xác. Mỗi thùng, khay hoặc container - nói cách khác là các tàu sân bay tải - luôn luôn được phân bổ cho một sản phẩm cụ thể.

SSI SCHAEFER không chỉ đạt được các bước tiến về công nghệ mà còn đạt được tỉ lệ giá cả so với hiệu suất đáng kể. Và điều này đặc biệt quan trọng đối với SSI SCHAEFER: Các cải tiến mang tính bền vững sẽ giúp quay vòng đầu tư nhanh.

  • Hơn 2000 lượt nâng hàng/h
  • Thu hồi vốn đầu tư nhanh
  • Chất lượng thu gom cao
  • Thời gian xử lý đơn hàng ngắn
  • Có thể được sử dụng làm thiết bị thu gom & đóng gói

Việc sử dụng công nghệ SSI Robo-Pick không chỉ giới hạn đối với các quá trình thu gom đơn hàng. Chẳng hạn SSI Robo-Pick còn được sử dụng để xử lý trả hàng. Phạm vi dịch vụ logistics này ngày càng quan trọng, đặc biệt là trong dịch vụ đặt hàng qua email.

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Tải hồ sơ giới thiệu
Tải hồ sơ giới thiệu
  • SSI Robo-Pick>>PDF
  • Tự động hóa SSI SCHAEFER>>PDF
Sản phẩm tốt nhất tại LogiMAT 2011
Pick and place robot

Select country

Close