Mỗi công ty có yêu cầu cụ thể cho dịch vụ logistics. Do đó việc lập kế hoạch thành công đòi hỏi mộtsự phân tích chính xác về tình hình hiện nay. Với Chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm Lâu năm, SSI Schaefer là đối tác ưa thích của tất cả các quá trình và dự án intralogistics

  • Môi trường lập kế hoạch
  • Cơ cấu sản phẩm bên trong
  • Cơ cấu đơn hàng
  • Phân tích ABC
  • Phân tích tồn kho
  • Bán hàng thống nhất
  • Các dòng sản phẩm
  • Lập kế hoạch tour
Lập kế hoạch logistics

Mục đích đầu tư đổi mới logistics là để đảm bảo các khoản đầu tư này và tăng lợi tức đầu tư. Vì lý do này, chúng tôi sử dụng các dịch vụ tư vấn sâu rộng nhằm cung cấp một phương pháp phân tích có hệ thống tình hình cụ thể của công ty.

Sử dụng các công cụ phân tích hiện đại, chúng tôi xác định các điểm yếu trong logistics, xác định tiềm năng tiết kiệm và mô phỏng quá trình thay đổi phù hợp. Từ một dòng nguyên liệu toàn cầu đến quá trình bốc hàng, chúng tôi thực hiện kế hoạch từng bước và tham khảo ý kiến khách hàng để tạo ra hệ thống logistics thông minh và hiệu quả.

Ngay từ giai đoạn lập kế hoạch, các cách tiếp cận khác về mặt cơ hội và rủi ro được đánh giá và lựa chọn tài chính khác nhau được so sánh.

Chúng tôi tích hợp các chuyên gia kỹ thuật và bán hàng vào quá trình này để đảm bảo rằng giải pháp của bạn đảm bảo tương lai nhất. Trong quá trình này, SSI Schaefer cũng cung cấp kiến thức chuyên môn sâu rộng về mặt hiệu quả năng lượng.

>> Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về hiệu quả năng lượng

Business Consultancy Group
Business Consultancy Group - Nachhaltige Logistikplanung. Eine Dienstleistung des SSI Schäfer Expertenteams

Effective Logistics Planning –
a Service Provided by SSI Schaefer Experts

Download brochure

Tải hồ sơ giới thiệu
Tải hồ sơ giới thiệu
  • Kế hoạch và tư vấn>>PDF
Video

Select country

Close