SSI SCHAEFER luôn đảm bảo mức năng lực và chuyên môn cao nhất. Không giống như các công ty khác trong ngành, chúng tôi cung cấp các dịch vụ từ 1 nguồn duy nhất đối với nhiều ngành trong ngành công nghiệp.

Với vai trò là chuyên gia và nhà đi đầu trong lĩnh vực intralogistics, chúng tôi có thể thực hiện bất kì nhiệm vụ nào. Nếu quý khách và ngành công nghiệp của quý khách không được nêu ở đây, hãy liên hệ với chúng tôi để tham khảo về các dự án mà sau đây chúng tôi chỉ đưa ra trích đoạn giới thiệu vắn tắt.

Thông tin và Tư vấn
Thông tin và Tư vấn

Liên hệ với người đại diện trực tiếp

+84 28 6268 9333

Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. +7 GMT

Gửi email cho chúng tôi 24/7

Ngành của chúng tôi- tham khảo đặc biệt

Select country

Close