Làm thế nào để ứng tuyển?

Lý tưởng nhất là gửi đơn ứng tuyển vào những vị trí đã được công bố mà bạn thấy hứng thú hoặc những vị trí  bạn thấy đủ sức thu hút qua email cho các công ty trong tập đoàn Schaefer. Điều này sẽ giúp chúng tôi xem xét đơn ứng tuyển của các bạn nhanh nhất.

Giấy tờ nào nên được gửi kèm với đơn ứng tuyển?

Đơn ứng tuyển nên bao gồm: thư xin việc, CV và những giấy tờ  khác để tham khảo. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh những chứng chỉ, bằng cấp liên quan đến trình độ của bạn, hay bằng ngoại ngữ và hình ảnh

Những công việc trên cổng thông tin luôn có sẵn?

Những công việc được đăng tuyển luôn luôn được cập nhật. Ngay khi chúng tôi tìm được ứng viên thích hợp, chúng tôi sẽ xóa thông tin về công việc đó trên cổng thông tin.

Tôi có thể trò chuyện với các chuyên gia không?

Xin vui lòng liên hệ với bộ phận mà bạn đang ứng tuyển, sau đó bộ phận này sẽ phối hợp với phòng nhân sự về vấn đề tuyển dụng. Là một phần của buổi phỏng vấn, bạn có thể biết được những đặc thù của công việc bằng cách hỏi những người liên quan trong phòng ban đó.

Tôi có tăng cơ hội cho mình nếu gọi trực tiếp đến SSI Schaefer?

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến công việc, chúng tôi rất hoan nghênh việc bạn trực tiếp gọi điện đến người chịu trách nhiệm trong bộ phận bạn ứng tuyển. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến quá trình chọn lựa ứng viên.

Nếu tôi không thành công, tôi có thể ứng tuyển lại?

Đúng, bạn có thể miễn là đơn ứng tuyển của bạn nộp vào vị trí công việc khác trước kia. Nếu bạn muốn ứng tuyển lại, vui lòng gửi lại cho chúng tôi hồ sơ của bạn. Các phòng ban của chúng tôi cũng sẽ kiểm tra nếu có bất kỳ công việc nào khác phù hợp với bạn trong công ty.

Tôi cũng có thể nộp đơn dựa vào những kiến thức và kĩ năng của bản thân?

 

Nếu bạn có ý tưởng về những vị trí tiềm năng và bạn nghĩ mình có đủ kĩ năng và kiến thức, bạn được hoan nghênh nộp hồ sơ mà không cần phải ghi rõ vị trí công việc trong đơn ứng tuyển.

Select country

Close